Nota Prawna - serwisu dxvision.pl

Usługodawca Usługi:

Replikant Sp. z o.o.
Dziemięrzyce 57
32-222 Racławice

NIP:PL659-154-29-53
REGON. 122828144

Replikant Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Noty prawnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Nota Prawna widoczna pod adresem http://dxvision.pl/content/2-nota-prawna

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Noty Prawnej proszony jest o opuszczenie serwisu www.dxvision.pl .

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Replikant SP. Z O.O. w serwisie, niezbędne wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi zakup towarów i usług. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). W celu świadczenia na rzecz użytkowników niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu Replikant SP. Z O.O. może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona zabezpieczona baza danych. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Replikant SP. Z O.O.. Replikant SP. Z O.O. jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Credits

Concept and production:

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.